Det trykte ord


Gutenberg bragte i 1439 trykkerkunsten til den vestlige verden, og menneskets forhold til sproget blev forandret for altid. Ordet var ikke længere noget flygtigt, der kun levede videre i erindringen eller i sjældne, håndskrevne eksemplarer. Det trykte ord gav sproget en ny, majestætisk form, som tilhørte den brede befolkning.

I dag lever det trykte medie side om side med websider og digitale bøger. Men formen har ikke mistet sin kraft. I stedet minder den os om vigtigheden af det fysiske udtryk, som vi kan røre ved. Når vi åbner en bog, studerer dens sider og føler deres overflade mellem fingrene, så ved vi, at de fysiske ord og billeder altid vil besidde noget særligt i forhold til dem på skærmen.

Hos Zebra Media arbejder vi med tryk i alle former. Vi varetager hele processen fra skitsering til levering - og altid ud fra en bevidsthed om det trykte medies særlige kvaliteter.

Zebra Media    |    Web    |    Signage    |    Stills    |    Film    |    Lyd    |    Tryk    |    Zebraen    |    Kontakt